Uncategorized

מה זה תת מודע ולמה הוא משמש

בנפש האדם קיימים שתי רבדים, רובד מודע ורובד לא מודע. הרובד המודע זה כל מה שאנחנו רואים, שומעים, חווים, מרגישים, דברים שאנחנו יכולים להסביר, לפרש, לתאר וכדומה. הרובד הלא מודע, הוא יותר מעניין במובן הזה, שהוא קיים מתחת לפני השטח ואנחנו לא יכולים לשלוט עליו, ובמובן מסוים הוא יוצר את הקרקע לדברים שאנחנו עושים מבלי שאנחנו מבינים למה. פרויד תיאר זאת כארץ פראית שאין לנו שליטה עליה.

מה זה אומר לא מודע? למשל חלומות, למשל דברים שאנחנו לא עושים בלי הסבר, דברים שאנחנו עושים כי משהו מושך אותנו לעשות את זה ואין לנו הסבר מה. זה כולל רגשות, זה כולל תשוקה, זה כולל אלמנטים רבים אחרים שנמצאים בתוכנו או סביבנו.

דוגמא קלאסית לכך אנחנו יכולים לראות כשאנחנו אוהבים או שונאים מישהו, אז אנחנו פועלים בלי לחשוב, אנחנו מבצעים פעולות שונות בלי להיות מודעים לכך בכלל, ורק אחרי שאנחנו עושים, אנחנו יכולים להסביר, שאין לנו הסבר למה שעשינו, ובכל זאת עשינו זאת.